برچسب: کلیه

۰ ۰۸ اسفند ۱۳۹۵

سرطان کلیه (Kidney cancer)

سرطان کلیه (Kidney cancer) : کلیه‌ها یک جفت از اندام بدن انسان هستند که در دو سوی ستون فقرات و در قسمت پایین شکم قرار دارند. بالای هر کلیه یک غده آدرنال (Adrenal Gland) چسبیده ‌است. توده‌ای از بافت چربی و…

...