برچسب: ماستکتومی

۰ ۱۷ دی ۱۳۹۸
انواع ماستکتومی

انواع ماستکتومی

برای انجام ماستکتومی تکنیک های مختلفی وجود دارد که با توجه به عوامل مختلف ، جراح نوع آن را انتخاب خواهد کرد، یکی از عوامل تاثیرگذار میزان درگیری غدد لنفاوی زیر بغل است که در بیوپسی غدد لنفاوی نگهبان مشخص…

...
۰ ۱۵ دی ۱۳۹۸
ماستکتومی

ماستکتومی

ماستکتومی راهی برای درمان یا پیشگیری از سرطان است که در طی آن همه بافت پستان با جراحی تخلیه می شود. در طی ماستکتومی ممکن است یک پستان (ماستکتومی یک طرفه یا ماستکتومی یک جانبه) یا هر دو پستان (ماستکتومی…

...