Persian lang Arabic lang

ماه اکتبر ماه سرطان سینه

یک ماه برای روبان صورتی

ماه اکتبر را ماه اطلاع رســانی سرطان سینه نام نهادند و در این ماه در سراســر جهان با علامــت روبان صورتی به اطلاع رسانی و آگاهســازی مردم در خصوص سرطان سینه و لزوم غربالگری در این زمینه می پردازند.
به گزارش روابط عمومی مرکز جامع تشــخیص و درمان رســا، متخصص رادیوتراپی انکولوژی عضو انجمن سرطان امریکا با اشــاره به این مطلب گفت : درحالی که برای ســایر بیماری ها تنها یک روز یا نهایتا یک هفته برای اطلاع رسانی قرار داده شــده برای سرطان سینه یک ماه برای اطلاع رسانی قرارداد شــده و این اهمیت فوق العاده علاوه بر لزوم غربالگری مناســب به علت شیوع بالای بیماری و تأثیر بالای تشخیص زودرس در پروکتوز بیماران ناشی از جایگاه رفیع زن و مادر در هر جامعه سلامت که معلولیت و فقدان فروپاشی کانون خانواده و متأثر شدن سرنوشت کلیه اعضای خانواده باشد.

پوریا عادلی تصریح کرد: سرطان سینه به عنوان بیماری که اولین بار هزاران سال پیش از میلاد مسیح در پاپیروس های مصر باستان از آن یادشده است در حال حاضر با درمانهای صحیح و تشخیص زودرس می تواند با بقا و طول عمر بسیار بالا همراه باشد.

عادلی عنوان کرد : در حالی که در صورت تشــخیص در مرحله نهایی علیرغم تمام درمان ها و تلاش های پزشکان معالج بقای ۵ساله این بیماران حداکثر رقمی زیر ۲۰درصد خواهد بود. او با اشاره به اینکه علت اصلی سرطان سینه مانند سایر سرطان ها هنوز مشخص نشــده است افزود: عوامل خطری که باعث افزایش امکان ابتلا به سرطان سینه می شوند شامل افزایش سن ،بالا بودن اولین سن حاملگی ،عدم سابقه شیردهی ،شروع قاعدگی زودرس و پایــان قاعدگی دیررس اســتفاده از هورمون های جایگزین بعد از یائسگی و قرصهای ضدبارداری و همچنین انجام رادیوتراپی ناحیه سینه در سنین پایین هستند.

افزایش خطر بروز سرطان سینه با کار در شیفت شب 

این عضو انجمن سرطان امریکا اظهار کرد: در مطالعات جدید خانم هایی که در شیفت شبکار می کنند مانند پزشکان و پرستاران در خطر ابتلای بیشتری به سرطان سینه قرار دارند و همچنین فعالیت فیزیکی کم،وزن بالا ،استفاده از دخانیات و الکل جزو فاکتورهای خطر اصلی سرطان سینه هستند.

عادلی خاطر نشان کرد: باید به خاطر داشت که این موارد تنها به معنی افزایش خطر ابتلا به ســرطان سینه هستند و علت ابتلا به سرطان سینه نیست. این متخصص رادیوتراپی و انکولوژی بیان داشــت: علیرغم تمام تلاش های انجام شــده سرطان ســینه آمار مبتلایان به آن به علت تغییر ســبک زندگی در حال افزایش است و شاید
نتــوان به میزان زیادی در این آمــار کاهش ایجاد نمود بلکه باید به دنبال غربالگری و تشــخیص زودرس این بیماران بود و حداکثر تشــخیص زودرس که با هزینه های درمانی
بسیار کمتری برای فرد و جامعه همراه است بلکه میزان امیدبــه زندگی و بهبودی بیماران هم بســیار بالاتر خواهد بود.

او تأکید کرد: اســاس غربالگری سرطان سینه با معاینات فردی ماهیانه توسط خود فرد از ۲۰ سالگی سالیانه توسط پزشک از ۳۰ ســالگی و انجام ماموگرافی های منظم از سن ۴۰ سالگی است و سونوگرافی MRI و سایر روش ها در غربالگری روتین هیچ جایگاهی ندارند.

مطالب پیشنهادی مرتبط : 

بهترین متخصص شیمی درمانی اصفهان یک ماه برای سرطان سینه

نقش جراح و انکولوژیست در روند درمان سرطان سینه 

او ادامه داد: پس از تشــخیص سرطان ســینه درمان بیماران ترکیبی از جراحــی کموتراپی ، هورمون درمانی رادیوتراپی هســت که ترتیب انجام این درمانها بهتر است از همان ابتدا با مشورت جراح و انکولوژیست تعیین گردد.
عادلی اذعان کرد: جراحی ســینه میتوانند به دو روش حفظ ســینه و یا برداشتن کامل سینه انجام شــود که امروزه به جز در مواردی که به علل مختلف حفظ ســینه ممکن نباشد یا به نفع بیمار نباشد سعی در آن است که به علت افزایش کیفیت زندگی بیمار از عمل جراحی حفظ برست استفاده شود.

او گفت:  در صورتی که نیاز به برداشــتن کامل سینه باشد جای نگرانی وجود ندارد و بیماران می توانند از پروتزهای برســت اســتفاده نمایند که بســته به تشــخیص جراح در زمان جراحی اولیه یا طی جراحی جداگانه بیماران کار گذاشته می شود.

عادلی اضافه کرد: کموتراپی و یا هورمون درمانی همبســته به تشــخیص انکولوژیســت معالج بیمار می تواند در مواردی قبل و یا بعد از عمل جراحی برای بیمار انجام گــردد معمولا در مواردی که نیاز به کموتراپی دارند بعــد از پایان کموتراپی در مواردی کهنیاز به آن نبوده و یاکموتراپی قبل از عمل جراحی انجام شــده بعد از انجام جراحی در مورد انجام رادیوتراپی توســط پزشــک معالج تصمیم گیری می گردد بعد از پایان این درمان ها ممکن است بسته به وضعیت پاتولوژی توده بیماران نیاز به هورمون
درمانی و در برخی موارد را تارگت تراپی تا مدتی بعد از درمان وجود داشــته باشد.

او گفت: پس از پایان مراحل درمانی برای پیگیری بیماران بهجز مواردی که پزشک معالج تصمیم گیری نمایــد به جز ویزیت و معاینات مداوم و ماموگرافی ســالیانه و آزمایش خون ســاده نیاز به روشهای تشخیص دیگر نبوده و بهتر اســت بیماران از درخواست سایر روش های تشخیص مانند سونوگرافی و MRI و سیتی اسکن از پزشک معالج خود خودداری کنند.


رادیوتراپی اصفهان

بهترین متخصص شیمی درمانی اصفهان


پیشنهاد مطالعه
پیوند سلولهای بنیادی
نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مرکز رادیوتراپی آیت اله یثربی

انتخاب زبان سایت


مشاوره آنلاین

آمار بازدید سایت

  • 44
  • 12
  • 2,342
  • 11,291
  • 3,489
  • شهریور ۲۵, ۱۳۹۹
error:
به کمک نیاز دارید؟ ارتباط از طریق واتساپ